Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878 0915 333332

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Chi nhánh Đà Nẵng

02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

Máy chiếu - Projector Xem thêm


Máy chiếu Sony VPL-DX241
Thiết bị văn phòng, Máy chiếu - Projector

Máy chiếu Sony VPL-DX241

11.800.000 đ
0
Máy chiếu Sony VPL-DX221
Thiết bị văn phòng, Máy chiếu - Projector

Máy chiếu Sony VPL-DX221

9.700.000 đ
0
Máy chiếu Epson EB 2245U
Thiết bị văn phòng, Máy chiếu - Projector

Máy chiếu Epson EB 2245U

31.000.000 đ
0
Máy chiếu Epson EB 2140W
Thiết bị văn phòng, Máy chiếu - Projector

Máy chiếu Epson EB 2140W

30.500.000 đ
0
Máy chiếu Epson EB W05
Thiết bị văn phòng, Máy chiếu - Projector

Máy chiếu Epson EB W05

13.600.000 đ
0
Máy chiếu Epson EB-X400
Thiết bị văn phòng, Máy chiếu - Projector

Máy chiếu Epson EB-X400

10.790.000 đ
0
Máy chiếu Epson EB-970
Thiết bị văn phòng, Máy chiếu - Projector

Máy chiếu Epson EB-970

16.100.000 đ
0
Máy chiếu Epson EB U42
Thiết bị văn phòng, Máy chiếu - Projector

Máy chiếu Epson EB U42

20.000.000 đ
0

Máy ép Xem thêm


MÁY ÉP GBC CLA-302
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP GBC CLA-302

1.550.000 đ
0
MÁY ÉP GBC CLA-402
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP GBC CLA-402

1.250.000 đ
0
MÁY ÉP GBC HEATSEAL H535 TURBO
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP GBC HEATSEAL H535 TURBO

13.790.000 đ
0
MÁY ÉP PLASTIC CÔNG NGHIỆP KHỔ A3
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP PLASTIC CÔNG NGHIỆP KHỔ A3

2.865.000 đ
0
MÁY ÉP PLASTIC GBC FUSION 3000L (A3)
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP PLASTIC GBC FUSION 3000L (A3)

3.960.000 đ
0
MÁY ÉP PLASTIC GBC FUSION 3000L(A4)
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP PLASTIC GBC FUSION 3000L(A4)

2.880.000 đ
0
MÁY ÉP PLASTIC GBC FUSION 5000L (A3)
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP PLASTIC GBC FUSION 5000L (A3)

5.990.000 đ
0
MÁY ÉP PLASTIC GBC HEATSEAL H212
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP PLASTIC GBC HEATSEAL H212

3.200.000 đ
0

Bàn cắt giấy Xem thêm


BÀN CẮT GIẤY DSB GT-3
Thiết bị văn phòng, Bàn cắt giấy

BÀN CẮT GIẤY DSB GT-3

1.050.000 đ
0
BÀN CẮT GIẤY DSB GT-4
Thiết bị văn phòng, Bàn cắt giấy

BÀN CẮT GIẤY DSB GT-4

750.000 đ
0
BÀN CẮT GIẤY DSB TM-20
Thiết bị văn phòng, Bàn cắt giấy

BÀN CẮT GIẤY DSB TM-20

1.150.000 đ
0
BÀN CẮT GIẤY ĐA NĂNG DC-10
Thiết bị văn phòng, Bàn cắt giấy

BÀN CẮT GIẤY ĐA NĂNG DC-10

1.100.000 đ
0
BÀN CẮT GIẤY ĐA NĂNG DC-20
Thiết bị văn phòng, Bàn cắt giấy

BÀN CẮT GIẤY ĐA NĂNG DC-20

1.500.000 đ
0
BÀN CẮT GIẤY KHỔ A3 YUNGUANG YG-858
Thiết bị văn phòng, Bàn cắt giấy

BÀN CẮT GIẤY KHỔ A3 YUNGUANG YG-858

3.900.000 đ
0

Bảng vẽ điện tử Xem thêm


Bảng vẽ Cintiq Pro 24 Touch (DTH-2420)
Thiết bị văn phòng, Bảng vẽ điện tử

Bảng vẽ Cintiq Pro 24 Touch (DTH-2420)

71.000.000 đ
0
Bảng vẽ Cintiq 22HD (DTK-2260)
Thiết bị văn phòng, Bảng vẽ điện tử

Bảng vẽ Cintiq 22HD (DTK-2260)

26.000.000 đ
0
Bảng vẽ Cintiq 16HD (DTK-1660)
Thiết bị văn phòng, Bảng vẽ điện tử

Bảng vẽ Cintiq 16HD (DTK-1660)

16.000.000 đ
0
Bảng vẽ Intuos Pro small PTH-460
Thiết bị văn phòng, Bảng vẽ điện tử

Bảng vẽ Intuos Pro small PTH-460

6.600.000 đ
0
Intuos Pen 4K – CTL4100/6100
Thiết bị văn phòng, Bảng vẽ điện tử

Intuos Pen 4K – CTL4100/6100

700.000 đ
0
Bút cho bảng vẽ Wacom Intuos KP-501E (Grip Pen: KP-501E)
Thiết bị văn phòng, Bảng vẽ điện tử

Bút cho bảng vẽ Wacom Intuos KP-501E (Grip Pen: KP-501E)

1.790.000 đ
0
BẢNG VẼ WACOM INTERCTIVE PEN DISPLAY DTU-2231
Thiết bị văn phòng, Bảng vẽ điện tử

BẢNG VẼ WACOM INTERCTIVE PEN DISPLAY DTU-2231

44.680.000 đ
0
BẢNG VẼ WACOM CINTIQ 21UX DTZ-2100A/G0-C
Thiết bị văn phòng, Bảng vẽ điện tử

BẢNG VẼ WACOM CINTIQ 21UX DTZ-2100A/G0-C

49.250.000 đ
1

Máy cắt decal Xem thêm


MÁY CẮT DECAL MINI CUTOK DC330
Thiết bị văn phòng, Máy cắt decal

MÁY CẮT DECAL MINI CUTOK DC330

8.305.000 đ
0
MÁY CẮT DECAL SAGA 1350I
Thiết bị văn phòng, Máy cắt decal

MÁY CẮT DECAL SAGA 1350I

15.890.000 đ
0
MÁY CẮT DECAL SAGA 720II
Thiết bị văn phòng, Máy cắt decal

MÁY CẮT DECAL SAGA 720II

18.950.000 đ
0
MÁY CẮT ĐỀ CAN MIMAKI CG-130SRII
Thiết bị văn phòng, Máy cắt decal

MÁY CẮT ĐỀ CAN MIMAKI CG-130SRII

67.430.000 đ
0
MÁY CẮT ĐỀ CAN MIMAKI CG-160FX II
Thiết bị văn phòng, Máy cắt decal

MÁY CẮT ĐỀ CAN MIMAKI CG-160FX II

128.000.000 đ
0
MÁY CẮT ĐỀ CAN MIMAKI CG-60SL
Thiết bị văn phòng, Máy cắt decal

MÁY CẮT ĐỀ CAN MIMAKI CG-60SL

26.841.000 đ
0
MÁY CẮT ĐỀ CAN MIMAKI CG-60SR
Thiết bị văn phòng, Máy cắt decal

MÁY CẮT ĐỀ CAN MIMAKI CG-60SR

31.240.000 đ
0
MÁY CẮT ĐỀ CAN MIMAKI CG-75FX II
Thiết bị văn phòng, Máy cắt decal

MÁY CẮT ĐỀ CAN MIMAKI CG-75FX II

84.000.000 đ
0

Máy đóng sách Xem thêm


MÁY ĐÓNG LÒ XO NHỰA DSB CC-320
Thiết bị văn phòng, Máy đóng sách

MÁY ĐÓNG LÒ XO NHỰA DSB CC-320

7.750.000 đ
0
MÁY ĐÓNG LÒ XO NHỰA XOẮN ỐC DSB CI-120E
Thiết bị văn phòng, Máy đóng sách

MÁY ĐÓNG LÒ XO NHỰA XOẮN ỐC DSB CI-120E

8.900.000 đ
0
MÁY ĐÓNG SÁCH DSB CB-150E
Thiết bị văn phòng, Máy đóng sách

MÁY ĐÓNG SÁCH DSB CB-150E

5.650.000 đ
0
MÁY ĐÓNG SÁCH GÁY NHỰA SILICON BM-SUPER21A
Thiết bị văn phòng, Máy đóng sách

MÁY ĐÓNG SÁCH GÁY NHỰA SILICON BM-SUPER21A

12.990.000 đ
0
MÁY ĐÓNG SÁCH GÁY XOẮN CUỘN SILICON BM-PC200
Thiết bị văn phòng, Máy đóng sách

MÁY ĐÓNG SÁCH GÁY XOẮN CUỘN SILICON BM-PC200

1.850.000 đ
0
MÁY ĐÓNG SÁCH GÁY XOẮN CUỘN SILICON BM-PC2000
Thiết bị văn phòng, Máy đóng sách

MÁY ĐÓNG SÁCH GÁY XOẮN CUỘN SILICON BM-PC2000

3.575.000 đ
0
MÁY ĐÓNG SÁCH GÁY XOẮN NHỰA DSB CB-122
Thiết bị văn phòng, Máy đóng sách

MÁY ĐÓNG SÁCH GÁY XOẮN NHỰA DSB CB-122

1.890.000 đ
0
MÁY ĐÓNG SÁCH GÁY XOẮN NHỰA DSB CB-180
Thiết bị văn phòng, Máy đóng sách

MÁY ĐÓNG SÁCH GÁY XOẮN NHỰA DSB CB-180

2.800.000 đ
0

Máy in - scan - fax Xem thêm


BROTHER DCP 7060D
Thiết bị văn phòng, Máy in - scan - fax

BROTHER DCP 7060D

3.849.000 đ
0
CANON FAX-L170
Thiết bị văn phòng, Máy in - scan - fax

CANON FAX-L170

7.200.000 đ
0
CANON IMAGECLASS MF5980DW
Thiết bị văn phòng, Máy in - scan - fax

CANON IMAGECLASS MF5980DW

16.500.000 đ
0
FUJI XEROX DP CP205B
Thiết bị văn phòng, Máy in - scan - fax

FUJI XEROX DP CP205B

7.049.000 đ
0
HP COLOR LASERJET CP2025DN (CB495A)
Thiết bị văn phòng, Máy in - scan - fax

HP COLOR LASERJET CP2025DN (CB495A)

16.400.000 đ
0
MÁY IN SAMSUNG CLP-325
Thiết bị văn phòng, Máy in - scan - fax

MÁY IN SAMSUNG CLP-325

4.050.000 đ
0
MÁY IN SAMSUNG ML-1866
Thiết bị văn phòng, Máy in - scan - fax

MÁY IN SAMSUNG ML-1866

1.990.000 đ
0
PANASONIC KV-S1015C-X SCANNER
Thiết bị văn phòng, Máy in - scan - fax

PANASONIC KV-S1015C-X SCANNER

13.000.000 đ
0

Máy in phun màu Xem thêm


CANON MP 237
Thiết bị văn phòng, Máy in phun màu

CANON MP 237

2.250.000 đ
0
CANON PIIXMA IP4970
Thiết bị văn phòng, Máy in phun màu

CANON PIIXMA IP4970

3.300.000 đ
0
CANON PIXMA E600
Thiết bị văn phòng, Máy in phun màu

CANON PIXMA E600

2.900.000 đ
0
CANON PIXMA IP3680
Thiết bị văn phòng, Máy in phun màu

CANON PIXMA IP3680

2.190.000 đ
0
CANON PIXMA IP7270
Thiết bị văn phòng, Máy in phun màu

CANON PIXMA IP7270

3.500.000 đ
0
CANON PIXMA IX6560
Thiết bị văn phòng, Máy in phun màu

CANON PIXMA IX6560

5.250.000 đ
0
CANON PIXMA MG 2170
Thiết bị văn phòng, Máy in phun màu

CANON PIXMA MG 2170

1.880.000 đ
0
CANON PIXMA MG 2270
Thiết bị văn phòng, Máy in phun màu

CANON PIXMA MG 2270

2.750.000 đ
0

Máy khoan đóng chứng từ hồ sơ Xem thêm


MÁY KHOAN ĐÓNG CHỨNG TỪ HỒ SƠ MODEL DS
Thiết bị văn phòng, Máy khoan đóng chứng từ hồ sơ

MÁY KHOAN ĐÓNG CHỨNG TỪ HỒ SƠ MODEL DS

2.730.000 đ
0

Máy photocopy Xem thêm


CANON IR 2420L
Thiết bị văn phòng, Máy photocopy

CANON IR 2420L

21.800.000 đ
0
CANON IR 2520
Thiết bị văn phòng, Máy photocopy

CANON IR 2520

36.500.000 đ
0
CANON IR 2535
Thiết bị văn phòng, Máy photocopy

CANON IR 2535

98.000.000 đ
0
CANON IR 2545
Thiết bị văn phòng, Máy photocopy

CANON IR 2545

12.500.000 đ
0
CANON IR-2422L
Thiết bị văn phòng, Máy photocopy

CANON IR-2422L

32.200.000 đ
0
CANON IR1024I
Thiết bị văn phòng, Máy photocopy

CANON IR1024I

16.000.000 đ
0
AFICIO MP 201 SPF
Thiết bị văn phòng, Máy photocopy

AFICIO MP 201 SPF

44.700.000 đ
0
MÁY COPY ĐA NĂNG BIZHUB 165
Thiết bị văn phòng, Máy photocopy

MÁY COPY ĐA NĂNG BIZHUB 165

16.400.000 đ
0

Thiết bị mạng Xem thêm


BỘ LƯU TRỮ MẠNG ZYXEL NSA-221
Thiết bị văn phòng, Thiết bị mạng

BỘ LƯU TRỮ MẠNG ZYXEL NSA-221

2.990.000 đ
0
HP 1410-16 SWITCH J9662A
Thiết bị văn phòng, Thiết bị mạng

HP 1410-16 SWITCH J9662A

1.900.000 đ
0
HP 1410-24-R SWITCH
Thiết bị văn phòng, Thiết bị mạng

HP 1410-24-R SWITCH

2.000.000 đ
0
HP 1410-24G SWITCH J9561A
Thiết bị văn phòng, Thiết bị mạng

HP 1410-24G SWITCH J9561A

5.500.000 đ
0
HP 1410-8 SWITCH J9661A
Thiết bị văn phòng, Thiết bị mạng

HP 1410-8 SWITCH J9661A

1.000.000 đ
0
HP 1410-8G SWITCH J9559A
Thiết bị văn phòng, Thiết bị mạng

HP 1410-8G SWITCH J9559A

1.500.000 đ
0
HP 1810-24 V2 SWITCH (J9801A)
Thiết bị văn phòng, Thiết bị mạng

HP 1810-24 V2 SWITCH (J9801A)

6.550.000 đ
0
HP 1810-24G V2 SWITCH J9803A
Thiết bị văn phòng, Thiết bị mạng

HP 1810-24G V2 SWITCH J9803A

6.400.000 đ
0

Bộ lưu điện ( UPS ) Xem thêm


BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-500 (500VA/300W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-500 (500VA/300W)

950.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFF-LINE HYUNDAI 1500VA
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFF-LINE HYUNDAI 1500VA

3.500.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFFLINE HYUNDAI HD-1000VA (600W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFFLINE HYUNDAI HD-1000VA (600W)

2.450.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFFLINE HYUNDAI HD-1200VA (720W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFFLINE HYUNDAI HD-1200VA (720W)

2.250.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFFLINE HYUNDAI HD-600VA (360W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFFLINE HYUNDAI HD-600VA (360W)

1.060.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-10K1(10KVA / 7KW)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-10K1(10KVA / 7KW)

54.650.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-1K1 (1000VA/700W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-1K1 (1000VA/700W)

6.149.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-1KR (1000VA / 700)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-1KR (1000VA / 700)

7.650.000 đ
0

MÁY HỦY TÀI LIỆU Xem thêm


MÁY HỦY GIẤY DINO 22S
Thiết bị văn phòng, MÁY HỦY TÀI LIỆU

MÁY HỦY GIẤY DINO 22S

3.990.000 đ
0
MÁY HỦY GIẤY DINO C-DELUXE
Thiết bị văn phòng, MÁY HỦY TÀI LIỆU

MÁY HỦY GIẤY DINO C-DELUXE

4.690.000 đ
0
MÁY HỦY GIẤY DINO C22
Thiết bị văn phòng, MÁY HỦY TÀI LIỆU

MÁY HỦY GIẤY DINO C22

4.590.000 đ
0
MÁY HỦY GIẤY DINO GRAND
Thiết bị văn phòng, MÁY HỦY TÀI LIỆU

MÁY HỦY GIẤY DINO GRAND

6.800.000 đ
0
MÁY HỦY GIẤY DINO PLUS
Thiết bị văn phòng, MÁY HỦY TÀI LIỆU

MÁY HỦY GIẤY DINO PLUS

5.750.000 đ
0
MÁY HỦY GIẤY DINO STAR
Thiết bị văn phòng, MÁY HỦY TÀI LIỆU

MÁY HỦY GIẤY DINO STAR

2.395.000 đ
0
MÁY HỦY GIẤY TIMMY B-CC12
Thiết bị văn phòng, MÁY HỦY TÀI LIỆU

MÁY HỦY GIẤY TIMMY B-CC12

3.100.000 đ
0
MÁY HỦY GIẤY TIMMY B-CC5
Thiết bị văn phòng, MÁY HỦY TÀI LIỆU

MÁY HỦY GIẤY TIMMY B-CC5

2.500.000 đ
0
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí