Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878 0915 333332

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Chi nhánh Đà Nẵng

02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-500 (500VA/300W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) HYUNDAI HD-500 (500VA/300W)

950.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFF-LINE HYUNDAI 1500VA
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFF-LINE HYUNDAI 1500VA

3.500.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFFLINE HYUNDAI HD-1000VA (600W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFFLINE HYUNDAI HD-1000VA (600W)

2.450.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFFLINE HYUNDAI HD-1200VA (720W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFFLINE HYUNDAI HD-1200VA (720W)

2.250.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFFLINE HYUNDAI HD-600VA (360W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) OFFLINE HYUNDAI HD-600VA (360W)

1.060.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-10K1(10KVA / 7KW)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-10K1(10KVA / 7KW)

54.650.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-1K1 (1000VA/700W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-1K1 (1000VA/700W)

6.149.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-1KR (1000VA / 700)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-1KR (1000VA / 700)

7.650.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-2K1(2000VA / 1400W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-2K1(2000VA / 1400W)

13.350.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-2KR(2000VA / 1400W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-2KR(2000VA / 1400W)

11.649.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-3K1 (3000VA / 2100W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-3K1 (3000VA / 2100W)

16.850.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-3KR(3000VA / 2100W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-3KR(3000VA / 2100W)

15.480.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-5K1(5000VA / 3500W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-5K1(5000VA / 3500W)

34.200.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-6K1(6000VA / 4200W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-6K1(6000VA / 4200W)

37.500.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-6KR(6000VA / 4200W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-6KR(6000VA / 4200W)

26.750.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-6KR(6000VA / 4200W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-6KR(6000VA / 4200W)

26.750.000 đ
0
BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-6KR(6000VA / 4200W)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

BỘ LƯU ĐIỆN (UPS) ONLINE HYUNDAI HD-6KR(6000VA / 4200W)

26.750.000 đ
0
SUNPAC 1200EHR-1200VA
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC 1200EHR-1200VA

3.904.000 đ
0
SUNPAC 1600EHR 1600VA
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC 1600EHR 1600VA

5.061.000 đ
0
SUNPAC 2000EHR 2000VA
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC 2000EHR 2000VA

6.861.000 đ
0
SUNPAC 700EHR
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC 700EHR

4.890.000 đ
0
SUNPAC KR-1000B
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC KR-1000B

5.775.000 đ
0
SUNPAC KR-3000B
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC KR-3000B

16.978.000 đ
0
SUNPAC KR1000B 1KVA
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC KR1000B 1KVA

5.875.000 đ
0
SUNPAC KR3000B 3KVA
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC KR3000B 3KVA

16.335.000 đ
0
SUNPAC PRO2100 1000VA
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC PRO2100 1000VA

2.330.000 đ
0
SUNPAC PRO2150 1500VA
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC PRO2150 1500VA

3.234.000 đ
0
SUNPAC SP650LX
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC SP650LX

858.000 đ
0
SUNPAC UK-UK1110 10KV
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC UK-UK1110 10KV

64.475.000 đ
0
SUNPAC UK80L 8KVA/5.6KW
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC UK80L 8KVA/5.6KW

47.500.000 đ
0
SUNPAC YDC9101S 1KVA /0.7KW (24VDC/7AH)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC YDC9101S 1KVA /0.7KW (24VDC/7AH)

5.540.000 đ
0
SUNPAC YDC9103S 3KVA /2.1KW (72VDC/7AH)
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

SUNPAC YDC9103S 3KVA /2.1KW (72VDC/7AH)

12.050.000 đ
0
UPS SUNPAC UK-UK60L-6KVA
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

UPS SUNPAC UK-UK60L-6KVA

37.500.000 đ
0
UPS SUNPAC UK50L-5KVA
Thiết bị văn phòng, Bộ lưu điện ( UPS )

UPS SUNPAC UK50L-5KVA

33.900.000 đ
0
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí