Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878 0915 333332

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Chi nhánh Đà Nẵng

02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Máy đếm tiền Oudis 2300

Máy đếm tiền Oudis 2300

Máy đếm tiền
0 SP đã bán
  Còn hàng
  • Từ 2 đến 3 sản phẩm
    2.200.000 đ
  • Từ 4 đến 5 sản phẩm
    2.000.000 đ
  • Từ 6 sản phẩm
    1.800.000 đ
2.200.000 đ   Giới hạn đặt hàng của tôi: 1
Tổng giá : 2.200.000 đ

Mô tả sản phẩm

Máy đếm tiền chuyên dùng
Tự động đếm và dừng máy khi hết tiền

Loại đếm thông thường , kiểm giả tia UV

Đếm được các loại tiền
Máy ngắn đếm , đếm mẻ , ấn định số tờ cần đếm

Tốc độ 1100tờ / phút

Hiển thị hai mặt số , hút lọc bụi
Tự động kiểm tra tinh trạng máy

Gọi miễn phí
Gọi miễn phí