Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878 0915 333332

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Chi nhánh Đà Nẵng

02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

HP ProLiant DL380P G8 E5 2640
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380P G8 E5 2640

67.510.000 đ
0
HP ProLiant DL380P G8 E5 2620
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380P G8 E5 2620

58.910.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G7 X5650
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G7 X5650

55.500.000 đ
0
HP PROLIANT DL380 G7 E5620
Máy chủ - Server, Server Dell

HP PROLIANT DL380 G7 E5620

49.200.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G6 E5540
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G6 E5540

38.300.000 đ
0
HP PROLIANT DL380 G5 (2XQUAD CORE E5450 3.0GHZ/8GB/3X73GB SAS)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP PROLIANT DL380 G5 (2XQUAD CORE E5450 3.0GHZ/8GB/3X73GB SAS)

19.350.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G5 (2x Quad Core X5460 3.16GHz/8GB/3x73GB SAS)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G5 (2x Quad Core X5460 3.16GHz/8GB/3x73GB SAS)

20.425.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G5 (2x Quad Core L5420/8GB/3x73GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G5 (2x Quad Core L5420/8GB/3x73GB)

16.125.000 đ
0
HP PROLIANT DL380 G5 (2X QUAD CORE E5430 2.66GHZ/8GB/3X73GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP PROLIANT DL380 G5 (2X QUAD CORE E5430 2.66GHZ/8GB/3X73GB)

17.200.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G5 (2x Quad Core E5405 2.0GHz/8GB/3x73GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G5 (2x Quad Core E5405 2.0GHz/8GB/3x73GB)

12.040.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G5 (1x Quad Core X5460/8GB/3x73GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G5 (1x Quad Core X5460/8GB/3x73GB)

15.050.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G5 (1x Quad Core L5420 2.5GHz/8GB/3x73GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G5 (1x Quad Core L5420 2.5GHz/8GB/3x73GB)

12.040.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G5 (1x Quad Core E5440/8GB/3x73GB)nh hãng  Hỗ
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G5 (1x Quad Core E5440/8GB/3x73GB)nh hãng Hỗ

14.190.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G5 (1x Quad Core E5430/8GB/3x73GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G5 (1x Quad Core E5430/8GB/3x73GB)

12.900.000 đ
0
HP ProLiant DL370 G6 E5630
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL370 G6 E5630

60.300.000 đ
0
HP Proliant DL360P G8-E5 2620
Máy chủ - Server, Server Dell

HP Proliant DL360P G8-E5 2620

55.900.000 đ
0
HP Proliant DL360P G8-E5 2609
Máy chủ - Server, Server Dell

HP Proliant DL360P G8-E5 2609

52.675.000 đ
0
HP PROLIANT DL360P G8 E5-2690
Máy chủ - Server, Server Dell

HP PROLIANT DL360P G8 E5-2690

100 đ
0
HP PROLIANT DL360P G8 E5-2650
Máy chủ - Server, Server Dell

HP PROLIANT DL360P G8 E5-2650

100 đ
0
HP Proliant DL360P G8 E5-2650
Máy chủ - Server, Server Dell

HP Proliant DL360P G8 E5-2650

100 đ
0
HP PROLIANT DL360P G8 E5-2640
Máy chủ - Server, Server Dell

HP PROLIANT DL360P G8 E5-2640

100 đ
0
HP Proliant DL360P G8 E5-2630
Máy chủ - Server, Server Dell

HP Proliant DL360P G8 E5-2630

100 đ
0
HP ProLiant DL360e Gen8 E5-2407 1P 8GB-R Hot Plug 8 SFF
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL360e Gen8 E5-2407 1P 8GB-R Hot Plug 8 SFF

47.050.000 đ
0
HP ProLiant DL360 G7 E5506
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL360 G7 E5506

52.600.000 đ
0
HP PROLIANT DL360 G5 (2X QUAD CORE X5460 3.16GHZ/ 8GB/3X72GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP PROLIANT DL360 G5 (2X QUAD CORE X5460 3.16GHZ/ 8GB/3X72GB)

22.790.000 đ
0
HP Proliant DL360 G5 (2x Quad Core L5420 2.5GHz/8GB/3x72GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP Proliant DL360 G5 (2x Quad Core L5420 2.5GHz/8GB/3x72GB)

16.340.000 đ
0
HP Proliant DL360 G5 (2x Quad Core E5450 3.0GHz/8GB/3x72GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP Proliant DL360 G5 (2x Quad Core E5450 3.0GHz/8GB/3x72GB)

20.640.000 đ
0
HP Proliant DL360 G5 (2x Quad Core E5430 2.66GHz/8GB/3x72GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP Proliant DL360 G5 (2x Quad Core E5430 2.66GHz/8GB/3x72GB)

18.490.000 đ
0
HP ProLiant DL360 G4p (Xeon 3.8GHz/4GB/2x146GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL360 G4p (Xeon 3.8GHz/4GB/2x146GB)

8.600.000 đ
0
HP ProLiant DL360 G4p (Xeon 3.6GHz/4GB/ 2x146GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL360 G4p (Xeon 3.6GHz/4GB/ 2x146GB)

8.170.000 đ
0
HP ProLiant DL360 G4p (Xeon 3.2GHz/4GB/ 2x146GB/ Raid (0,1))
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL360 G4p (Xeon 3.2GHz/4GB/ 2x146GB/ Raid (0,1))

7.525.000 đ
0
HP ProLiant DL360 G4p (Xeon 3.0GHz/4GB/2x146GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL360 G4p (Xeon 3.0GHz/4GB/2x146GB)

7.525.000 đ
0
HP ProLiant DL320e Gen8 E3-1240v2 3.4GHz 4-core 1P 8GB-U
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL320e Gen8 E3-1240v2 3.4GHz 4-core 1P 8GB-U

34.450.000 đ
0
HP MICROSVR G7 N54L NHP 250GB AP SVR (704941-371)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP MICROSVR G7 N54L NHP 250GB AP SVR (704941-371)

12.000.000 đ
0
HP Microserver G8 G2020T 89895798_712318-371
Máy chủ - Server, Server Dell

HP Microserver G8 G2020T 89895798_712318-371

13.000.000 đ
0
HP DL120 G6 – X3450
Máy chủ - Server, Server Dell

HP DL120 G6 – X3450

33.300.000 đ
0
HP DL380P GEN8 8-SFF CTO SERVER E5-2609V2 (653200-B21)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP DL380P GEN8 8-SFF CTO SERVER E5-2609V2 (653200-B21)

53.100.000 đ
0
HP DL380p Gen8 E5-2609v2 FIO Kit (715222-L21)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP DL380p Gen8 E5-2609v2 FIO Kit (715222-L21)

50.000.000 đ
0
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí