Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878 0915 333332

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Chi nhánh Đà Nẵng

02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

Server Dell Xem thêm


HP ProLiant DL380P G8 E5 2640
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380P G8 E5 2640

67.510.000 đ
0
HP ProLiant DL380P G8 E5 2620
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380P G8 E5 2620

58.910.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G7 X5650
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G7 X5650

55.500.000 đ
0
HP PROLIANT DL380 G7 E5620
Máy chủ - Server, Server Dell

HP PROLIANT DL380 G7 E5620

49.200.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G6 E5540
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G6 E5540

38.300.000 đ
0
HP PROLIANT DL380 G5 (2XQUAD CORE E5450 3.0GHZ/8GB/3X73GB SAS)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP PROLIANT DL380 G5 (2XQUAD CORE E5450 3.0GHZ/8GB/3X73GB SAS)

19.350.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G5 (2x Quad Core X5460 3.16GHz/8GB/3x73GB SAS)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G5 (2x Quad Core X5460 3.16GHz/8GB/3x73GB SAS)

20.425.000 đ
0
HP ProLiant DL380 G5 (2x Quad Core L5420/8GB/3x73GB)
Máy chủ - Server, Server Dell

HP ProLiant DL380 G5 (2x Quad Core L5420/8GB/3x73GB)

16.125.000 đ
0
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí