Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Ms Thơm

0918 889 747

Mr Thành

0918 887 553

Mr Long

0915 554 009

Chi nhánh Đà Nẵng

0949 797997 02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

0915 333332 02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

MÁY ÉP GBC CLA-302
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP GBC CLA-302

1.550.000 đ
0
MÁY ÉP GBC CLA-402
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP GBC CLA-402

1.250.000 đ
0
MÁY ÉP GBC HEATSEAL H535 TURBO
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP GBC HEATSEAL H535 TURBO

13.790.000 đ
0
MÁY ÉP PLASTIC CÔNG NGHIỆP KHỔ A3
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP PLASTIC CÔNG NGHIỆP KHỔ A3

2.865.000 đ
0
MÁY ÉP PLASTIC GBC FUSION 3000L (A3)
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP PLASTIC GBC FUSION 3000L (A3)

3.960.000 đ
0
MÁY ÉP PLASTIC GBC FUSION 3000L(A4)
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP PLASTIC GBC FUSION 3000L(A4)

2.880.000 đ
0
MÁY ÉP PLASTIC GBC FUSION 5000L (A3)
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP PLASTIC GBC FUSION 5000L (A3)

5.990.000 đ
0
MÁY ÉP PLASTIC GBC HEATSEAL H212
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP PLASTIC GBC HEATSEAL H212

3.200.000 đ
0
MÁY ÉP PLASTIC GBC INSPIRE Plus A4
Thiết bị văn phòng, Máy ép

MÁY ÉP PLASTIC GBC INSPIRE Plus A4

1.276.000 đ 1.580.000 đ
0
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí