Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Ms Thơm

0918 889 747

Mr Thành

0918 887 553

Mr Long

0915 554 009

Chi nhánh Đà Nẵng

0949 797997 02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

0915 333332 02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Cửa hàng

Công ty Thẻ nhựa Xem thêm


Thẻ nhân viên
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

Thẻ nhân viên

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
Thẻ giữ xe
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

Thẻ giữ xe

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
Thẻ bảo hành
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

Thẻ bảo hành

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
In thẻ VIP, Khách Hàng Thân Thiết
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

In thẻ VIP, Khách Hàng Thân Thiết

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
In thẻ ưu đãi, thẻ giảm giá
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

In thẻ ưu đãi, thẻ giảm giá

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
In thẻ từ, thẻ mã vạch
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

In thẻ từ, thẻ mã vạch

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
In thẻ Sinh viên, thẻ Công Chức
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

In thẻ Sinh viên, thẻ Công Chức

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
In thẻ Chip, thẻ cảm ứng
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

In thẻ Chip, thẻ cảm ứng

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí