Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878 0915 333332

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Chi nhánh Đà Nẵng

02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

Công ty Thẻ nhựa


THIẾT KẾ MENU THỰC ĐƠN
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

THIẾT KẾ MENU THỰC ĐƠN

100 đ
0
LÀM BẢNG TÊN INOX
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

LÀM BẢNG TÊN INOX

32.000 đ 45.000 đ
0
 • Từ 6 đến 30 sản phẩm
  45.000 đ
 • Từ 31 đến 60 sản phẩm
  35.000 đ
 • Từ 61 sản phẩm
  32.000 đ
BAO THẺ HỌC SINH-SINH VIÊN NHÂN VIÊN
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

BAO THẺ HỌC SINH-SINH VIÊN NHÂN VIÊN

5.500 đ
0
 • Từ 101 đến 500 sản phẩm
  6.500 đ
 • Từ 501 đến 1000 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1001 sản phẩm
  5.500 đ
CUNG CẤP ĐA DẠNG DÂY ĐEO THẺ CHẤT LƯỢNG CAO MẪU MÃ ĐẸP
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

CUNG CẤP ĐA DẠNG DÂY ĐEO THẺ CHẤT LƯỢNG CAO MẪU MÃ ĐẸP

22.000 đ 35.000 đ
0
 • Từ 21 đến 50 sản phẩm
  35.000 đ
 • Từ 51 đến 200 sản phẩm
  26.000 đ
 • Từ 201 đến 1000 sản phẩm
  24.000 đ
 • Từ 1001 sản phẩm
  22.000 đ
Thẻ nhân viên
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

Thẻ nhân viên

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
Thẻ Giữ Xe
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

Thẻ Giữ Xe

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
Thẻ Bảo Hành
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

Thẻ Bảo Hành

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
In thẻ VIP - Khách Hàng Thân Thiết
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

In thẻ VIP - Khách Hàng Thân Thiết

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
In Thẻ Ưu Đãi - Thẻ Giảm Giá
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

In Thẻ Ưu Đãi - Thẻ Giảm Giá

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
In Thẻ Từ, Thẻ Mã Vạch
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

In Thẻ Từ, Thẻ Mã Vạch

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
In Thẻ Sinh viên, Thẻ Công Chức
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

In Thẻ Sinh viên, Thẻ Công Chức

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
In Thẻ Chip, Thẻ Cảm Ứng
Thiết bị siêu thị, In thẻ nhựa

In Thẻ Chip, Thẻ Cảm Ứng

2.500 đ 50.000 đ
0
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  2.500 đ
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí