Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878 0915 333332

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Chi nhánh Đà Nẵng

02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

Maxda


MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

MÁY ĐẾM TIỀN MAXDA 2165

6.400.000 đ 6.790.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  6.790.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  6.600.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  6.400.000 đ
Máy đếm tiền MAXDA 2804
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

Máy đếm tiền MAXDA 2804

6.400.000 đ 6.790.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  6.790.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  6.600.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  6.400.000 đ
Máy đếm tiền Maxda 1204
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

Máy đếm tiền Maxda 1204

7.000.000 đ 7.400.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  7.400.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  7.200.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  7.000.000 đ
Máy đếm tiền Maxda BC 38
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

Máy đếm tiền Maxda BC 38

7.400.000 đ 7.800.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  7.800.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  7.600.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  7.400.000 đ
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí