Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878 0915 333332

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Chi nhánh Đà Nẵng

02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

FENGJING


Máy đếm tiền Fengjin J08G
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

Máy đếm tiền Fengjin J08G

2.400.000 đ 2.800.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  2.800.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  2.600.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  2.400.000 đ
Máy đếm tiền Fengjin J08B
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

Máy đếm tiền Fengjin J08B

2.200.000 đ 2.600.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  2.600.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  2.400.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  2.200.000 đ
Máy Đếm Tiền Fengjin 5700B
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

Máy Đếm Tiền Fengjin 5700B

6.300.000 đ 6.750.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  6.750.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  6.500.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  6.300.000 đ
Máy Đếm Tiền Fengjin 5500B
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

Máy Đếm Tiền Fengjin 5500B

6.500.000 đ 6.950.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  6.950.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  6.700.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  6.500.000 đ
Máy Đếm Tiền Fengjin 5288 C
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

Máy Đếm Tiền Fengjin 5288 C

2.300.000 đ 2.750.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  2.750.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  2.500.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  2.300.000 đ
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí