Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878 0915 333332

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Chi nhánh Đà Nẵng

02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

CASHTA


MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 9800
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 9800

6.100.000 đ 6.550.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  6.550.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  6.300.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  6.100.000 đ
MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 9700W
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 9700W

4.900.000 đ 5.300.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  5.300.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  5.100.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  4.900.000 đ
MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 8600W
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 8600W

5.000.000 đ 5.400.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  5.400.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  5.200.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  5.000.000 đ
MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 6300UV
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 6300UV

2.100.000 đ 2.500.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  2.500.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  2.300.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  2.100.000 đ
MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 5800UV
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 5800UV

5.100.000 đ 5.590.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  5.590.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  5.300.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  5.100.000 đ
MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 4500UV
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 4500UV

2.000.000 đ 2.400.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  2.400.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  2.200.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  2.000.000 đ
MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 3900UV
Thiết bị siêu thị, Máy đếm tiền

MÁY ĐẾM TIỀN CASHTA 3900UV

1.800.000 đ 2.200.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  2.200.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  2.000.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  1.800.000 đ
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí