Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878 0915 333332

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Chi nhánh Đà Nẵng

02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

HP Z27i 27-inch IPS Display (Z27i-D7P92A4)
Màn hình desktop, Màn hình đồ họa

HP Z27i 27-inch IPS Display (Z27i-D7P92A4)

25.800.000 đ
0
HP ZR2040w LED S-IPS Monitor
Màn hình desktop, Màn hình đồ họa

HP ZR2040w LED S-IPS Monitor

5.500.000 đ
0
HP ZR2440w 24-inch LED Backlit IPS Monitor
Màn hình desktop, Màn hình đồ họa

HP ZR2440w 24-inch LED Backlit IPS Monitor

10.875.000 đ
0
HP ZR2740w 27-in LED S-IPS Monitor A/P
Màn hình desktop, Màn hình đồ họa

HP ZR2740w 27-in LED S-IPS Monitor A/P

19.750.000 đ
0
HP ZR30w 30-inch S-IPS LCD Monitor
Màn hình desktop, Màn hình đồ họa

HP ZR30w 30-inch S-IPS LCD Monitor

36.500.000 đ
0
Màn hình cảm ứng 15″ (HS1512M-5W)
Màn hình desktop, Màn hình đồ họa

Màn hình cảm ứng 15″ (HS1512M-5W)

6.237.000 đ
0
Màn hình chuyên dụng đồ họa HP LP2065
Màn hình desktop, Màn hình đồ họa

Màn hình chuyên dụng đồ họa HP LP2065

15.700.000 đ
0
Màn hình chuyên dụng đồ họa HP ZR2240w
Màn hình desktop, Màn hình đồ họa

Màn hình chuyên dụng đồ họa HP ZR2240w

6.950.000 đ
0
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí