Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878 0915 333332

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Chi nhánh Đà Nẵng

02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

Mực in Ricoh Xem thêm


Ribbon Mực in mã vạch Resin Ricoh B120CG 110x300m
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Ribbon Mực in mã vạch Resin Ricoh B120CG 110x300m

490.000 đ
0
Ribbon Mực in mã vạch Resin Ricoh B120EC 110x300m
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Ribbon Mực in mã vạch Resin Ricoh B120EC 110x300m

550.000 đ
0
Mực in mã vạch wax-resin Ricoh B110TI 110mm x 300m
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Mực in mã vạch wax-resin Ricoh B110TI 110mm x 300m

295.000 đ
0

Giấy In Nhiệt Xem thêm


Giấy in Nhiệt K58 (Hansol Xanh)
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy in Nhiệt K58 (Hansol Xanh)

3.800 đ 6.000 đ
0
 • Từ 100 đến 499 sản phẩm
  5.000 đ
 • Từ 500 đến 999 sản phẩm
  4.800 đ
 • Từ 1000 đến 1999 sản phẩm
  4.500 đ
 • Từ 2000 đến 4999 sản phẩm
  4.300 đ
 • Từ 5000 đến 9999 sản phẩm
  4.100 đ
 • Từ 10000 đến 19999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 20000 sản phẩm
  3.800 đ
Giấy in Nhiệt K58 (In bil tính tiền)
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy in Nhiệt K58 (In bil tính tiền)

3.000 đ 4.500 đ
0
 • Từ 101 đến 500 sản phẩm
  4.500 đ
 • Từ 501 đến 1000 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 1001 đến 10000 sản phẩm
  3.500 đ
 • Từ 10001 sản phẩm
  3.000 đ
Giấy in nhiệt K80 x phi 60
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy in nhiệt K80 x phi 60

7.000 đ 9.000 đ
0
 • Từ 51 đến 100 sản phẩm
  9.000 đ
 • Từ 101 đến 500 sản phẩm
  8.500 đ
 • Từ 501 đến 1000 sản phẩm
  8.000 đ
 • Từ 1001 đến 10000 sản phẩm
  7.500 đ
 • Từ 10001 sản phẩm
  7.000 đ
Giấy in Nhiệt K80 x 65 (In bil tính tiền)
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy in Nhiệt K80 x 65 (In bil tính tiền)

10.000 đ 19.000 đ
0
 • Từ 2 đến 99 sản phẩm
  19.000 đ
 • Từ 100 đến 499 sản phẩm
  15.000 đ
 • Từ 500 đến 999 sản phẩm
  14.000 đ
 • Từ 1000 đến 1999 sản phẩm
  13.000 đ
 • Từ 2000 đến 4999 sản phẩm
  12.000 đ
 • Từ 5000 đến 9999 sản phẩm
  11.000 đ
 • Từ 10000 đến 19999 sản phẩm
  10.500 đ
 • Từ 20000 sản phẩm
  10.000 đ
Giấy In Nhiệt- In Hóa Đơn 58 x 38 (57 Phi 38)
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy In Nhiệt- In Hóa Đơn 58 x 38 (57 Phi 38)

3.300 đ 5.500 đ
0
 • Từ 2 đến 99 sản phẩm
  5.500 đ
 • Từ 100 đến 499 sản phẩm
  5.000 đ
 • Từ 500 đến 999 sản phẩm
  4.700 đ
 • Từ 1000 đến 1999 sản phẩm
  4.500 đ
 • Từ 2000 đến 4999 sản phẩm
  4.000 đ
 • Từ 5000 đến 9999 sản phẩm
  3.700 đ
 • Từ 10000 đến 19999 sản phẩm
  3.500 đ
 • Từ 20000 sản phẩm
  3.300 đ
Giấy in Nhiệt K80 x 80 (In bil tính tiền)
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy in Nhiệt K80 x 80 (In bil tính tiền)

15.800 đ 25.000 đ
0
 • Từ 2 đến 99 sản phẩm
  25.000 đ
 • Từ 100 đến 499 sản phẩm
  20.000 đ
 • Từ 500 đến 999 sản phẩm
  19.000 đ
 • Từ 1000 đến 1999 sản phẩm
  18.000 đ
 • Từ 2000 đến 4999 sản phẩm
  17.000 đ
 • Từ 5000 đến 9999 sản phẩm
  16.500 đ
 • Từ 10000 đến 19999 sản phẩm
  16.200 đ
 • Từ 20000 sản phẩm
  15.800 đ
Giấy in Nhiệt K80 x 65 (In bill tính tiền)
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy in Nhiệt K80 x 65 (In bill tính tiền)

10.000 đ 19.000 đ
0
 • Từ 2 đến 99 sản phẩm
  19.000 đ
 • Từ 100 đến 499 sản phẩm
  15.000 đ
 • Từ 500 đến 999 sản phẩm
  14.000 đ
 • Từ 1000 đến 1999 sản phẩm
  13.000 đ
 • Từ 2000 đến 4999 sản phẩm
  12.000 đ
 • Từ 5000 đến 9999 sản phẩm
  11.000 đ
 • Từ 10000 đến 19999 sản phẩm
  10.500 đ
 • Từ 20000 sản phẩm
  10.000 đ
Giấy in Nhiệt K58 x 45 (In bil tính tiền k57x45)
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy in Nhiệt K58 x 45 (In bil tính tiền k57x45)

4.000 đ 6.000 đ
0
 • Từ 2 đến 499 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 500 đến 999 sản phẩm
  4.800 đ
 • Từ 1000 đến 1999 sản phẩm
  4.500 đ
 • Từ 2000 đến 4999 sản phẩm
  4.300 đ
 • Từ 5000 đến 19999 sản phẩm
  4.100 đ
 • Từ 20000 sản phẩm
  4.000 đ
Giấy in Nhiệt K80x45 (In bill tính tiền)
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy in Nhiệt K80x45 (In bill tính tiền)

4.300 đ 7.000 đ
0
 • Từ 2 đến 99 sản phẩm
  7.000 đ
 • Từ 100 đến 499 sản phẩm
  6.000 đ
 • Từ 500 đến 999 sản phẩm
  5.500 đ
 • Từ 1000 đến 1999 sản phẩm
  5.000 đ
 • Từ 2000 đến 4999 sản phẩm
  4.800 đ
 • Từ 5000 đến 9999 sản phẩm
  4.600 đ
 • Từ 10000 đến 19999 sản phẩm
  4.500 đ
 • Từ 20000 sản phẩm
  4.300 đ

Mực In Mã Vạch Xem thêm


Mực in mã vạch Wax
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Mực in mã vạch Wax

140.000 đ
0
MỰC IN MÃ VẠCH RRESIN (80X300)
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

MỰC IN MÃ VẠCH RRESIN (80X300)

400.000 đ
0
Mực in mã vạch
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Mực in mã vạch

200.000 đ
0
MỰC IN MÃ VẠCH RESIN (80X300)
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

MỰC IN MÃ VẠCH RESIN (80X300)

400.000 đ
0
Mực in mã vạch Ribbon Wax Resin
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Mực in mã vạch Ribbon Wax Resin

250.000 đ
0
Mực in mã vạch Ribbon Resin
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Mực in mã vạch Ribbon Resin

450.000 đ
0

Giấy Decal In Mã Vạch Xem thêm


Giấy decal nhiệt in tem mã vạch 100x150x50m
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy decal nhiệt in tem mã vạch 100x150x50m

45.000 đ 65.000 đ
0
 • Từ 51 đến 99 sản phẩm
  60.000 đ
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  55.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  50.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  45.000 đ
Giấy decal in tem mã vạch 100x150x50m
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy decal in tem mã vạch 100x150x50m

45.000 đ 65.000 đ
0
 • Từ 50 đến 99 sản phẩm
  60.000 đ
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  55.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  50.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  45.000 đ
Giấy decal in Tem Trang Sức - Tem Tiệm Vàng - Không Khử Keo, 50m
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy decal in Tem Trang Sức - Tem Tiệm Vàng - Không Khử Keo, 50m

220.000 đ 280.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  250.000 đ
 • Từ 20 sản phẩm
  220.000 đ
Giấy decal in Tem Trang Sức - Tem Tiệm Vàng - Có Khử Keo
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy decal in Tem Trang Sức - Tem Tiệm Vàng - Có Khử Keo

220.000 đ 280.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  250.000 đ
 • Từ 20 sản phẩm
  220.000 đ
Giấy decal in tem mã vạch 100x100
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy decal in tem mã vạch 100x100

50.000 đ 70.000 đ
0
 • Từ 20 đến 99 sản phẩm
  65.000 đ
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  60.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  55.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  50.000 đ
Giấy In Mã Vạch 3 Tem - Decal 3 Tem 25mm x 15mm 
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy In Mã Vạch 3 Tem - Decal 3 Tem 25mm x 15mm 

25.000 đ 40.000 đ
0
 • Từ 20 đến 99 sản phẩm
  35.000 đ
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  30.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  27.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  25.000 đ
Giấy decal in tem mã vạch 76x50x50m
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy decal in tem mã vạch 76x50x50m

42.000 đ 60.000 đ
0
 • Từ 20 đến 99 sản phẩm
  55.000 đ
 • Từ 100 đến 999 sản phẩm
  50.000 đ
 • Từ 1000 đến 9999 sản phẩm
  45.000 đ
 • Từ 10000 sản phẩm
  42.000 đ
Giấy decal in tem mã vạch 54x30x30m
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy decal in tem mã vạch 54x30x30m

40.000 đ 60.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  55.000 đ
 • Từ 20 đến 49 sản phẩm
  50.000 đ
 • Từ 50 đến 99 sản phẩm
  45.000 đ
 • Từ 100 sản phẩm
  40.000 đ
Giấy decal in tem mã vạch 110x100x50m
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy decal in tem mã vạch 110x100x50m

68.000 đ 90.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  85.000 đ
 • Từ 20 đến 49 sản phẩm
  80.000 đ
 • Từ 50 đến 99 sản phẩm
  70.000 đ
 • Từ 100 sản phẩm
  68.000 đ
CUNG CẤP GIẤY DECAL MÃ VẠCH THEO YÊU CẦU
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

CUNG CẤP GIẤY DECAL MÃ VẠCH THEO YÊU CẦU

0 đ
0
Tem decal ly trà sữa 40x25 - Tem dán ly trà sữa
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Tem decal ly trà sữa 40x25 - Tem dán ly trà sữa

32.000 đ 60.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  50.000 đ
 • Từ 20 đến 49 sản phẩm
  45.000 đ
 • Từ 50 đến 99 sản phẩm
  40.000 đ
 • Từ 100 sản phẩm
  32.000 đ
Tem decal ly trà sữa 52x33 - Tem dán ly trà sữa
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Tem decal ly trà sữa 52x33 - Tem dán ly trà sữa

39.000 đ 70.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  55.000 đ
 • Từ 20 đến 49 sản phẩm
  49.000 đ
 • Từ 50 đến 99 sản phẩm
  45.000 đ
 • Từ 100 sản phẩm
  39.000 đ
Tem decal ly trà sữa 50x40 - Tem dán ly trà sữa
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Tem decal ly trà sữa 50x40 - Tem dán ly trà sữa

39.000 đ 70.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  55.000 đ
 • Từ 20 đến 49 sản phẩm
  49.000 đ
 • Từ 50 đến 99 sản phẩm
  45.000 đ
 • Từ 100 sản phẩm
  39.000 đ
Cuộn giấy decal cảm nhiệt 1 tem 40x30mm, 30m
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Cuộn giấy decal cảm nhiệt 1 tem 40x30mm, 30m

32.000 đ 60.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  49.000 đ
 • Từ 20 đến 49 sản phẩm
  44.000 đ
 • Từ 50 đến 99 sản phẩm
  39.000 đ
 • Từ 100 sản phẩm
  32.000 đ
Tem dán ly/cốc nhãn trà sữa 50x30mm
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Tem dán ly/cốc nhãn trà sữa 50x30mm

34.000 đ 60.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  49.000 đ
 • Từ 20 đến 49 sản phẩm
  44.000 đ
 • Từ 50 đến 99 sản phẩm
  39.000 đ
 • Từ 100 sản phẩm
  34.000 đ
Giấy in Mã Vạch Trà sữa (1 tem)
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy in Mã Vạch Trà sữa (1 tem)

40.000 đ
0
Tem (Decal) In mã vạch 100x110x50m
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Tem (Decal) In mã vạch 100x110x50m

62.000 đ 85.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  80.000 đ
 • Từ 20 đến 49 sản phẩm
  75.000 đ
 • Từ 50 đến 99 sản phẩm
  65.000 đ
 • Từ 100 sản phẩm
  62.000 đ
Giấy in Mã Vạch Trà sữa - Decal 1 Tem
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy in Mã Vạch Trà sữa - Decal 1 Tem

39.000 đ 60.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  55.000 đ
 • Từ 20 đến 49 sản phẩm
  49.000 đ
 • Từ 50 đến 99 sản phẩm
  45.000 đ
 • Từ 100 sản phẩm
  39.000 đ
Giấy Decal In Mã Vạch 3 Tem 35x22
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy Decal In Mã Vạch 3 Tem 35x22

59.000 đ 85.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  75.000 đ
 • Từ 20 đến 49 sản phẩm
  69.000 đ
 • Từ 50 đến 99 sản phẩm
  65.000 đ
 • Từ 100 sản phẩm
  59.000 đ
Giấy Decal Nhiệt In Mã Vạch 2 Tem 35x22
Thiết bị siêu thị, Decal-Mực In Tem-Giấy In Hóa Đơn

Giấy Decal Nhiệt In Mã Vạch 2 Tem 35x22

39.000 đ 60.000 đ
0
 • Từ 10 đến 19 sản phẩm
  55.000 đ
 • Từ 20 đến 49 sản phẩm
  49.000 đ
 • Từ 50 đến 99 sản phẩm
  45.000 đ
 • Từ 100 sản phẩm
  39.000 đ
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí