Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878 0915 333332

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Chi nhánh Đà Nẵng

02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION Xem thêm


ĐẦU GHI HÌNH DS-7104HGHI-F1 (4 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH DS-7104HGHI-F1 (4 KÊNH)

1.750.000 đ
0
ĐẦU GHI HÌNH DS-7204HGHI-F1 (4 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH DS-7204HGHI-F1 (4 KÊNH)

1.800.000 đ
0
ĐẦU GHI HÌNH DS-7108HGHI-F1/N (8 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH DS-7108HGHI-F1/N (8 KÊNH)

2.300.000 đ
0
ĐẦU GHI HÌNH DS-7116HGHI-F1/N (16 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH DS-7116HGHI-F1/N (16 KÊNH)

3.800.000 đ
0
ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HGHI-F1/N (8 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HGHI-F1/N (8 KÊNH)

2.300.000 đ
0
ĐẦU GHI HÌNH DS-7216HGHI-F1/N (16 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH DS-7216HGHI-F1/N (16 KÊNH)

3.900.000 đ
0

ĐẦU GHI HÌNH DAHUA Xem thêm


ĐẦU GHI HÌNH XVR4104C-S2 (4 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH XVR4104C-S2 (4 KÊNH)

1.900.000 đ
0
ĐẦU GHI HÌNH XVR4108C-S2 (8 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH XVR4108C-S2 (8 KÊNH)

2.700.000 đ
0
ĐẦU GHI HÌNH XVR4104HS-S2 (4 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH XVR4104HS-S2 (4 KÊNH)

2.300.000 đ
0
ĐẦU GHI HÌNH XVR4108HS-S2 (8 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH XVR4108HS-S2 (8 KÊNH)

2.950.000 đ
0
ĐẦU GHI HÌNH DAHUA XVR5216AN-S2 (16 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH DAHUA XVR5216AN-S2 (16 KÊNH)

4.150.000 đ
0
ĐẦU GHI HÌNH DAHUA XVR5232AN-S2 (32 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH DAHUA XVR5232AN-S2 (32 KÊNH)

6.750.000 đ
0

ĐẦU GHI HÌNH KB VISION Xem thêm


Đầu ghi hình KB Vision KX-7104TD6 (4 kênh)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

Đầu ghi hình KB Vision KX-7104TD6 (4 kênh)

2.180.000 đ
0
Đầu ghi hình KB Vision KX-7108TD6 (8 kênh)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

Đầu ghi hình KB Vision KX-7108TD6 (8 kênh)

3.050.000 đ
0
Đầu ghi hình KB Vision KX-7104D6 (4 kênh)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

Đầu ghi hình KB Vision KX-7104D6 (4 kênh)

2.580.000 đ
0
Đầu ghi hình KB Vision KX-7108D6 (8 kênh)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

Đầu ghi hình KB Vision KX-7108D6 (8 kênh)

3.320.000 đ
0
Đầu ghi hình KB Vision KX-7116D6 (16 kênh)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

Đầu ghi hình KB Vision KX-7116D6 (16 kênh)

5.060.000 đ
0
Đầu ghi hình KB Vision KX-7216D6 (16 kênh)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

Đầu ghi hình KB Vision KX-7216D6 (16 kênh)

8.140.000 đ
0

ĐẦU GHI HÌNH J-TECH Xem thêm


ĐẦU GHI HÌNH AHD J-TECH AHD8108 ( 8 KÊNH )
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH AHD J-TECH AHD8108 ( 8 KÊNH )

2.990.000 đ
0
ĐẦU GHI HÌNH AHD J-TECH AHD8104 (4 KÊNH)
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI HÌNH AHD J-TECH AHD8104 (4 KÊNH)

2.180.000 đ
0
ĐẦU GHI IP J-TECH JT-HD1008H ( 2 SATA )
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI IP J-TECH JT-HD1008H ( 2 SATA )

2.950.000 đ
0
ĐẦU GHI IP J-TECH JT-HD1004H
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI IP J-TECH JT-HD1004H

2.450.000 đ
0
ĐẦU GHI IP J-TECH JT-HD1008
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI IP J-TECH JT-HD1008

1.360.000 đ
0
ĐẦU GHI IP J-TECH JT-HD1004
Thiết bị an ninh, Đầu ghi hình

ĐẦU GHI IP J-TECH JT-HD1004

1.360.000 đ
0
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí