Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Ms Thơm

0918 889 747

Mr Thành

0918 887 553

Mr Long

0915 554 009

Chi nhánh Đà Nẵng

0949 797997 02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

0915 333332 02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

Máy chấm công Khuôn mặt & Vân tay GIGATA FA-113
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

Máy chấm công Khuôn mặt & Vân tay GIGATA FA-113

8.000.000 đ
0
Máy chấm công vân tay RONALD JACK Q-Clear 6869
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

Máy chấm công vân tay RONALD JACK Q-Clear 6869

3.200.000 đ
0
Máy chấm công vân tay – thẻ cảm ứng MITA 8683
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

Máy chấm công vân tay – thẻ cảm ứng MITA 8683

6.300.000 đ
0
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 3000TID
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 3000TID

3.100.000 đ
0
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 4000TID-C
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 4000TID-C

3.200.000 đ
0
Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 6868
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 6868

4.200.000 đ
0
MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY GIGATA 777
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY GIGATA 777

2.699.000 đ
0
Máy chấm công Vân Tay kiểm soát cửa GIGATA 879A
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

Máy chấm công Vân Tay kiểm soát cửa GIGATA 879A

5.800.000 đ
0
Máy chấm công vân tay Ronald Jack 5000T-C Wifi
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

Máy chấm công vân tay Ronald Jack 5000T-C Wifi

4.200.000 đ
0
Máy chấm công vân tay Ronald Jack TFT600 – dung lượng lớn
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

Máy chấm công vân tay Ronald Jack TFT600 – dung lượng lớn

6.500.000 đ
0
Máy chấm công Vân Tay+Thẻ GIGATA T9
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

Máy chấm công Vân Tay+Thẻ GIGATA T9

2.800.000 đ
0
Máy chấm công Vân Tay+thẻ RONALD JACK T8
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

Máy chấm công Vân Tay+thẻ RONALD JACK T8

2.800.000 đ
0
MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY+THẺ THẾ HỆ MỚI GIGATA 779
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY+THẺ THẾ HỆ MỚI GIGATA 779

3.450.000 đ
0
MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY+THẺ THẾ HỆ MỚI RONALD JACK X-938C
Thiết bị an ninh, Máy chấm công

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY+THẺ THẾ HỆ MỚI RONALD JACK X-938C

3.390.000 đ
0
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí