Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Ms Thơm

0918 889 747

Mr Thành

0918 887 553

Mr Long

0915 554 009

Chi nhánh Đà Nẵng

0949 797997 02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

0915 333332 02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

Longda Xem thêm


Máy bó tiền Longda LD-A
Thiết bị siêu thị, Máy bó tiền

Máy bó tiền Longda LD-A

2.800.000 đ 3.400.000 đ
0
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  3.000.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  2.800.000 đ

Silicon Xem thêm


Máy bó tiền Silicon MC308
Thiết bị siêu thị, Máy bó tiền

Máy bó tiền Silicon MC308

3.300.000 đ 3.940.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  3.940.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  3.650.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  3.300.000 đ

MÁY ĐẾM TIỀN XIUDUN Xem thêm


Máy bó tiền ZD-93
Thiết bị siêu thị, Máy bó tiền

Máy bó tiền ZD-93

3.000.000 đ 3.500.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  3.500.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  3.300.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  3.000.000 đ
Máy bó tiền XIUDUN NH-81
Thiết bị siêu thị, Máy bó tiền

Máy bó tiền XIUDUN NH-81

3.000.000 đ 3.700.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  3.700.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  3.500.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  3.000.000 đ
Máy bó tiền XIUDUN 998
Thiết bị siêu thị, Máy bó tiền

Máy bó tiền XIUDUN 998

2.800.000 đ 3.400.000 đ
0
 • Từ 2 đến 3 sản phẩm
  3.400.000 đ
 • Từ 4 đến 5 sản phẩm
  3.100.000 đ
 • Từ 6 sản phẩm
  2.800.000 đ
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí