Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Ms Thơm

0918 889 747

Mr Thành

0918 887 553

Mr Long

0915 554 009

Chi nhánh Đà Nẵng

0949 797997 02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

0915 333332 02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Cửa hàng

Máy tính tiền POS OT07S 7″ Wide (USB input)
Thiết bị siêu thị, Màn hình hiển thị giá

Máy tính tiền POS OT07S 7″ Wide (USB input)

4.100.000 đ
0
HP POS Pole Display (FK225AA)
Thiết bị siêu thị, Màn hình hiển thị giá

HP POS Pole Display (FK225AA)

2.140.000 đ
0
Màn hình hiển thị – Customer Display ICD – 2002F
Thiết bị siêu thị, Màn hình hiển thị giá

Màn hình hiển thị – Customer Display ICD – 2002F

2.049.000 đ
0
Màn hình hiển thị KPOS VFD Pole Display
Thiết bị siêu thị, Màn hình hiển thị giá

Màn hình hiển thị KPOS VFD Pole Display

1.750.000 đ 1.950.000 đ
0
Máy tính tiền POS OT07S 7″ Wide (VGA input)
Thiết bị siêu thị, Màn hình hiển thị giá

Máy tính tiền POS OT07S 7″ Wide (VGA input)

4.100.000 đ
0
Máy tính tiền POS OT10N 10.4″ LCD
Thiết bị siêu thị, Màn hình hiển thị giá

Máy tính tiền POS OT10N 10.4″ LCD

4.550.000 đ
0
Máy tính tiền POS OT10N 10″ LCD
Thiết bị siêu thị, Màn hình hiển thị giá

Máy tính tiền POS OT10N 10″ LCD

4.200.000 đ
0
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí