Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Ms Thơm

0918 889 747

Mr Thành

0918 887 553

Mr Long

0915 554 009

Chi nhánh Đà Nẵng

0949 797997 02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

0915 333332 02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Cửa hàng

Đầu đọc thẻ từ Antech MSR100
Thiết bị siêu thị, Đầu Đọc Thẻ Từ

Đầu đọc thẻ từ Antech MSR100

1.550.000 đ
0
Đầu đọc thẻ từ cho KPOS-2012-15
Thiết bị siêu thị, Đầu Đọc Thẻ Từ

Đầu đọc thẻ từ cho KPOS-2012-15

1.640.000 đ
0
Đầu đọc thẻ từ HP USB Mini MSR (with Brackets)
Thiết bị siêu thị, Đầu Đọc Thẻ Từ

Đầu đọc thẻ từ HP USB Mini MSR (with Brackets)

1.662.000 đ
0
Đầu đọc thẻ từ ID Tech (Taiwan)
Thiết bị siêu thị, Đầu Đọc Thẻ Từ

Đầu đọc thẻ từ ID Tech (Taiwan)

100 đ
0
Đầu đọc thẻ từ USB MSR KPOS
Thiết bị siêu thị, Đầu Đọc Thẻ Từ

Đầu đọc thẻ từ USB MSR KPOS

1.226.000 đ
0
Đầu Đọc và ghi Thẻ Từ MSR-900S
Thiết bị siêu thị, Đầu Đọc Thẻ Từ

Đầu Đọc và ghi Thẻ Từ MSR-900S

6.500.000 đ
0
Magnetic Slot Reader
Thiết bị siêu thị, Đầu Đọc Thẻ Từ

Magnetic Slot Reader

1.580.000 đ
0
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí