Liên hệ :

HOTLINE

0944 687878

Trụ sở Hồ Chí Minh

02871 060 666

Ms Thơm

0918 889 747

Mr Thành

0918 887 553

Mr Long

0915 554 009

Chi nhánh Đà Nẵng

0949 797997 02367 109 266

Chi Nhánh Hà Nội

0915 333332 02471 066 661

Hỗ trợ Kỹ Thuật

1900 234 533

Đại Lý - Dự An

0913157227

Cửa hàng

Cân Điện Tử CAS Xem thêm


Cân bàn DB-1H
Thiết bị siêu thị, Cân siêu thị

Cân bàn DB-1H

5.977.400 đ
0
Cân Bàn DB-II
Thiết bị siêu thị, Cân siêu thị

Cân Bàn DB-II

7.066.400 đ
0
Cân Bàn Nhỏ ED-H
Thiết bị siêu thị, Cân siêu thị

Cân Bàn Nhỏ ED-H

6.500.000 đ
0
Cân đơn giản SW-1A
Thiết bị siêu thị, Cân siêu thị

Cân đơn giản SW-1A

1.790.800 đ
0
Cân in hóa đơn CT100-B
Thiết bị siêu thị, Cân siêu thị

Cân in hóa đơn CT100-B

9.196.000 đ
0
CÂN IN HÓA ĐƠN CT100-P
Thiết bị siêu thị, Cân siêu thị

CÂN IN HÓA ĐƠN CT100-P

9.462.200 đ
0
Cân in nhãn CL-5200P
Thiết bị siêu thị, Cân siêu thị

Cân in nhãn CL-5200P

16.940.000 đ
0
CÂN PHÂN TÍCH KD-TBED
Thiết bị siêu thị, Cân siêu thị

CÂN PHÂN TÍCH KD-TBED

3.146.000 đ
0
Cân in nhãn CL-5500D
Thiết bị siêu thị, Cân siêu thị

Cân in nhãn CL-5500D

2.912.228 đ
0
CÂN TÍNH GIÁ ER-PLUS
Thiết bị siêu thị, Cân siêu thị

CÂN TÍNH GIÁ ER-PLUS

4.065.600 đ
0
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí